Căn hộ Rhythm, Bangkok

1/2020

Căn hộ được makeover trong 2 ngày cuối tuần ngắn ngủi với chi phí chỉ ±7 triệu đồng tại Bangkok, Thái Lan

Một dự án được thực hiện cho chị Huyền Anh - anh Quế Lâm

Portfolio 1